Ontmoetings- bijeenkomst vluchtelingen

Organisatie

Stichting Welkom in Venray, Piet Kroft, Elly van Dijck
p.kroft@kpnplanet.nl
www.biblionu.nl

Volledige agenda