Even voorstellen….de  commissie ‘Venray viert 75 jaar vrijheid’

Tijdens een brainstorm in het voorjaar van 2018 met vertegenwoordigers van een aantal maatschappelijke organisaties op uitnodiging van burgemeester Hans Gilissen heeft een aantal vrijwilligers zich bereid verklaard om als Commissie mede richting te gaan geven aan de viering van 75 jaar bevrijding van Venray. Gerda van Stelten, Sjoerd Ewals, Ernest Raedts, Wim Peeters en André Poels meldden zich spontaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft de Commissie ‘Venray viert 75 jaar Vrijheid’ op 20 augustus 2018 ingesteld en de leden benoemd. Mirjam Smit is ambtelijk projectleider.

De commissie heeft een plan van aanpak opgesteld voor het project en criteria voor de subsidie regeling.  De aanvragen worden door de commissie beoordeeld en ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Een van de belangrijkste taken is het om partijen bij elkaar te brengen en te verbinden en lokale initiatieven te ondersteunen. Het doel hiervan is om te komen tot één samenhangend en aansprekend programma voor de duur van het project Venray Vrijheid Verdraagzaamheid (van 18 oktober 2019 t/m 5 mei 2020). 

commissie 75 jaar vrijheid.jpg

Waarom zit jij bij de Commissie’Venray viert 75 jaar Vrijheid’?

Omdat vrijheid ten alle tijden een  recht is waar niemand misbruik van mag maken. Dit  moet men doorgeven aan de jeugd zodat ook zij beseffen dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. 75 jaar Vrijheid is een mooie gelegenheid om extra stil te staan bij wat vrijheid is.

Gerda van Stelten, voorzitter

Besef je vrijheid, het is geen vanzelfsprekendheid. Kijk maar eens om je heen op deze wereld en beleef je vrijheid en geef het door. Daarom zit ik in de commissie, Venray viert 75jaar vrijheid, om het beleven en beseffen van de vrijheid over te brengen aan iedereen, aan jong en oud. Beleef de vrijheid!

André Poels

Vrijheid = verdraagzaamheid, dankbaarheid en leven zonder angst.
Vrijheid lijkt zo vanzelfsprekend, maar is het niet. Vrijheid is mensenwerk en moet ontdekt en geoefend worden. Ook na 75 jaar bevrijding. Maar nu op een eigentijdse wijze. Daarbij niet alleen terugkijken maar vooral naar de toekomst kijken. De uitdagende opdracht voor onze stuurgroep is het mogelijk maken dat Vrijheid op een geactualiseerde wijze ontdekt en geoefend wordt. We stimuleren, inspireren en ondersteunen anderen daarvoor. Daar draag ik graag een steentje aan bij.

Ernest Raedts

Het onderwerp WO2 heeft me van kleins af aan altijd al zeer geïnteresseerd. Alle boeken in de Bibliotheek in Venray heb ik toen uitgelezen. Nu ben ik werkzaam op de Duitse Oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn. 32000 Oorlogsgraven die laten zien wat oorlog doet. Van uit die plek heb ik mijn passie voor het onderwerp verder ontwikkeld.
Venray heeft een heel bijzondere WO2 geschiedenis en is een van de meest zwaar getroffen gebieden. Het verhaal is echter nog redelijk onbekend. Net zoals het verhaal van de begraafplaats.
Venray heeft nog veel meer zichtbare maar ook onzichtbare WO2 geschiedenis waarbij het belangrijk is dat we het niet vergeten en nu dus zichtbaar maken zodat we het ook doorgeven.
75 jaar is een ijkpunt en doordat het waarschijnlijk het laatste jubileum jaar zal gaan zijn waar nog veteranen bij aanwezig zullen zijn is dit jaar extra speciaal. Daarom is het ook nog belangrijker om dit jaar een goed programma neer te zetten, voor Venray, de veteranen, de jeugd en iedere geïnteresseerde. Dat allemaal bij mekaar vormt dan ook mijn grootste motivatie!

Sjoerd Ewals

Vrijheid is een groot goed, wat je moet ervaren, moet koesteren en vooral doorgeven aan je kinderen, kleinkinderen, je omgeving, aan iedereen. Zodat we over opnieuw 75 jaar nog steeds de vrijheid ervaren die we nu hebben.
Daarom zit ik in de commissie  Venray viert 75 jaar vrijheid;  het mede mogelijk maken van alle initiatieven die er op dit gebied zijn; er kunnen er  wat mij betreft nooit genoeg zijn!

Wim Peeters

Wat betekent vrijheid voor jou? Waarschijnlijk iets anders dan voor mij. Gelukkig kan ik me niets voorstellen bij de onvrijheid die mensen 75 jaar geleden hebben ervaren in de Tweede Wereldoorlog. Of de onvrijheid die velen dagelijks voelen in conflictgebieden over de hele wereld of in hun eigen omgeving. Samen met alle betrokkenen wil ik mij inzetten voor bewustwording dat vrijheid, in welke vorm dan ook, niet vanzelfsprekend is.
Ik gun jou en mij de vrijheid van lijf en leden, van hoofd en van hart!

Mirjam Smit

En wat doet de commissie?

Gerda van Stelten: “Eén van de belangrijkste taken is om partijen bij elkaar te brengen en te verbinden en lokale initiatieven te ondersteunen. Zo willen we komen tot één samenhangend en aansprekend programma voor de duur van het project Venray Vrijheid Verdraagzaamheid (van 18 oktober 2019 t/m 5 mei 2020). Onze aanpak kun je vinden in het plan van aanpak op deze website. Daar vind je ook de criteria voor de subsidie. Wij beoordelen subsidieaanvragen en leggen die voor aan het college.” 

NB. de aanmeldtermijn voor subsidieaanvragen  is  15 maart jl. gesloten.