Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Venray streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.  
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.75-jaar-vrijheid-venray.nl die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.  
De links waarop de inhoud van de website www.75-jaar-vrijheid-venray.nl te vinden is:  
https://www.75-jaar-vrijheid-venray.nl  
 

Nalevingsstatus 
Toegankelijkheidsexperts zijn bij het hele ontwikkelproces betrokken geweest. De input van deze experts is direct meegenomen bij de bouw van de website. Er is echter nog geen toegankelijkheidsonderzoek gedaan naar de gehele website. Ook omdat het hier een tijdelijke website bevat. 
Gevolg 
Het is niet uit te sluiten dat delen van deze website niet voor iedereen bruikbaar zijn. 
Maatregelen 
We blijven deze website verder ontwikkelen. Toegankelijkheidsproblemen die worden aangedragen door experts of bezoekers van de website worden meegenomen in de ontwikkeling. 
 

Opstelling van deze verklaring 
Deze verklaring is opgesteld op 16-09-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Venray, Wethouder Cor Vervoort.  
 

Feedback en contactgegevens 
Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? 
Neem dan contact op via gemeente@venray.nl  
 

Wat kunt u van ons verwachten? 
- Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging. 
- We informeren u over de voortgang en de uitkomst. 
- Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld. 
 

Handhavingsprocedure 
Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? 
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman. 
 

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid  
Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.